Eesti Professionaalne Hypno-Psühhoteraapia Ühing ( EPHPÜ) ühendab Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EAP) standardeile vastavaid hüpno-psühhoteraapia spetsialiste ning EAP-i standarditele vastavate koolide õppureid.


EPHPÜ korraldab hüpno-psühhoteraapia alaseid üritusi ning peab sidet antud ala rahvusvaheliste organisatsioonidega.


EPHPÜ on EAP-i kuuluva Euroopa Hüpno-Psühhoteraapia Assotsiatsiooni partner.