Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsioon (EAP)tunnustab ja akrediteerib 20 psühhoteraapia alaliigi psühhoterapeute, nende seas kognitiiv-kaäitumuslik, psühhodraama, gestalt,  holistiline jt. Hüpno-psühhoteraapia on üks  EAPi divisjonidest.

Hüpnoteraapiat, vastavalt vajadusele ja terapeudi ettevalmistusele, võidakse rakendada eraldi, aga sagely ka koos teiste psühhoteraapia võtetega.

”Teraapia” sünonüümina kasutatakse kohati ka mõistet ”nõustamine” (counselling), mis C.Rogersi määratluse järgi „tegeleb eeskätt kliendi igapäevaste vajadustega”. 1996.a. loetleti ennast eri viisil ilmutanud psühhoteraapia liike 450, mis sageli põimuvad. Kõikide puhul on sihiks kliendi/patsiendi rahulolu ja tervenemine. Humanistlikule psühholoogiale (A.Maslow jt) toetuvad teraapiasuunad lähtuvad veendumusest, et paljud vastused peituvad abivajaja enda süvateadvuses. 

Gestalt-teraapia arendas välja nn. kahe-tooli tehnikad, millest hiljem on kasutusse tulnud ”häälte dialoogiad”, kus varjunud pingetele otsitakse verbaalsed väljendused.

Psühhodraama rollimängud on kasutusel ka paljudes kaasaegsetes hüpnoteraapia võtetes . Levinud on ka C.G.Jungi ja Assagioli poolt rakendatud arhetüüpide ja alaisiksuste fikseerimised.

Ka E.Berne´i transakstset analüüsi (TA) on ühitatud hüpnoteraapiaga.

Transpersonaalne psühholoogia ja –teraapia on lisanud teraapilisse võtestikku juhitud kujutlused (guided imagery), energiatööd ja meditatsioonid, miolle üheks ilminguks on ka mindfulness metoodikad.

Psühhoteraapia viisid ja avastused täienevad pidevalt.